22 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thép Pomina (POM): Quý 4 lãi chưa đến 1 tỷ đồng, EPS vỏn vẹn 5 đồng

Công ty cổ phần Thép Pomina (mã CK: POM) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 4.411 tỷ đồng tăng 73% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm tới 95% trong doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn gần 210 tỷ đồng, giảm 9,5% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ, Pomina có hơn 36 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 5,4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên các chi phí đồng loạt tăng mạnh, chi phí tài chính tăng thêm 60 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng cao gấp 4,6 lần, chi phí QLDN cũng tăng cao gấp đôi.

Kết quả, Thép Pomina chỉ còn lãi sau thuế vỏn vẹn 635 triệu đồng, LNST công ty mẹ đạt 922 triệu đồng, tương đương EPS đạt 5 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 5 quý gần đây của POM.