13 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Yeah1 (YEG): Tiếp tục duy trì diện kiểm soát do thua lỗ, cổ phiếu giảm 60% từ đầu năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Tập đoàn Yeah1 (YEG).

Ngày 20/9, HoSE đã nhận được BCTC hợp nhất bán niên của YEG. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm là âm 196,92 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tới ngày 30/6/2021 là âm 184,08 tỷ đồng.

Do đó, HoSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có BCTC hợp nhất năm 2021 được kiểm toán.

Trước đó, ngày 5/4/2021, HoSE đã ra Quyết định chuyển cổ phiếu của YEG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 là âm 385,33 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 181,59 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm 219,28 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu YEG liên tục giảm. Hiện, YEG chỉ còn giao dịch tại mức 16.150 đồng.cp, giảm 60% so với đầu năm.