13 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

May Việt Tiến (VGG): Năm 2021 lãi ròng 84 tỷ đồng – thấp nhất trong lịch sử hoạt động

Tổng CTCP May Việt Tiến (UpCOM: VGG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4/2021, doanh thu thuần của VGG giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.619 tỷ đồng. Giá vốn giảm ít hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 30,5% về mức 169 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, May Việt Tiến lãi sau thuế gần 48 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ. LNST thuộc về công ty mẹ là hơn 45 tỷ đồng tương đương EPS đạt 831 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 làm cho lao động biến động nhiều, dẫn đến năng suất lao động giảm, từ đó làm doanh thu quý 4 giảm và một số khoản thu thu nhập tài chính giảm, làm lợi nhuận giảm.

Luỹ kế cả năm 2021, VGG đạt 6.009 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 15,6% so với cùng kỳ. LNST đạt gần 87 tỷ đồng giảm 42,4% so với năm 2020, LNST thuộc về công ty mẹ là 83,6 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.344 đồng – Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong lịch sử hoạt động của May Việt Tiến.