22 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bamboo Capital (BCG): Thị giá tăng hơn 72% chỉ sau 1 tháng, sắp chào bán 149 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp

HĐQT Bamboo Capital (BCG) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo kế hoạch, BCG sẽ chào bán gần 149 triệu cổ phiếu, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lần này được tự do chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng giá trị theo mệnh tương đương 1.488 tỷ đồng, mục đích nhằm nâng cao năng lực về vốn cũng như bổ sung vốn cho hoạt động SXKD. Giá chào bán 12.000 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá hiện nay vào mức 19.000 đồng/cp.

Tổng vốn huy động thu về dự hơn 1.785 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến chi 800 tỷ đồng cho mảng năng lượng tái tạo, hơn 985 tỷ còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động.