22 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

KQKD doanh nghiệp ngành thủy điện Q2/2021: Tình hình thủy văn thuận lợi, nhiều doanh nghiệp lãi tăng bằng lần so với cùng kỳ

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Đối với nhóm các doanh nghiệp thuộc ngành thủy điện trên sàn, quý 2 vừa qua được xem là quý có kết quả kinh doanh thuận lợi với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp lãi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) đạt 553 tỷ đồng doanh thu trong quý 2,tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng gần 71% so với quý 2 năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đạt 1.198 tỷ đồng doanh thu, tăng 69% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 143% lên mức 667 tỷ đồng, vượt luôn chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lý giải về kết quả kinh doanh tăng trưởng quý 2 và nửa đầu năm 2021 công ty cho biết tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận khá thuận lợi, dẫn đến sản lượng và doanh thu cao nên lợi nhuận đạt được tăng mạnh.