13 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Hợp tác với Apple, lợi nhuận quý 2/2021 của Petrosetco tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PET) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 3.422,6 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 220 tỷ đồng, tăng 38,8% so với quý 2/2020.

Trong kỳ PET có 23,6 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Mặc dù các chi phí đều tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái, nhờ lãi gộp lớn nên kết quả LNST đạt 50 tỷ đồng, cao gấp 2 lần cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 38,6 tỷ đồng.

Petrosetco cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do các mảng phân phối các sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay đều tăng trưởng và đặc biệt từ nửa cuối năm 2020 Petrosetco triển khai thêm mảng kinh doanh phân phối các sản phẩm của Apple làm cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ thời điểm đó tăng trưởng mạnh.