15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

FIR, YEG, PVI, TVS, DC4, SDP, PAS, PDN, GDT, TDG, VC5, VAT, VTE, TOW, : Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Ông Nguyễn Hào Hiệp, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.255.766 cp (tỷ lệ 15,74%). Giao dịch thực hiện ngày 18/1/2022.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT, đã bán 3.696.808 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.034.600 cp (tỷ lệ 12,9%). Giao dịch thực hiện ngày 10/1/2022.

CTCP PVI (PVI): Funderburk Lighthouse Limited đã mua 166.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ liên quan từ 117.094.040 cp (tỷ lệ 49,99%) lên 117.260.004 cp (tỷ lệ 50,06%).

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Bà Bùi Thị Kim Oanh, Thành viên HĐQT, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.082.489 cp (tỷ lệ 1,1%). Giao dịch thực hiện từ 28/12/2021 đến 21/1/2022.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (DC4): CTCP Phát triển và kinh doanh nhà đã bán 145.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 14.439.900 cp (tỷ lệ 28,85%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2022.

CTCP SDP (SDP): Bà Nguyễn Thị Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,5 triệu cp (tỷ lệ 13,5%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Phương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 14/1/2022.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Bà bùi Thị Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.224.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.411.200 cp (tỷ lệ 5,03%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/1/2022.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): CTCP Transimex đã mua 857.395 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.396.875 cp (tỷ lệ 7,54%). Giao dịch thực hiện ngày 19/1/2022.

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT): KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan sau giao dịch lên 1.511.700 (tỷ lệ 8,56%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2022.

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 485.400 cp (tỷ lệ 2,89%). Giao dịch thực hiện từ 12/1 đến 10/2/2022.

CTCP Xây dựng số 5 (VC5): Bà Triệu Hồng Tuyến, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 516.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 263.800 cp (tỷ lệ 5,28%). Giao dịch thực hiện ngày 14/1/2022.

CTCP Vạn Xuân (VAT): Bà Lê Thị Thúy Oanh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 290.300 cp (tỷ lệ 6,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/7/2022.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): Bà Nguyễn Thị Huệ, chị dâu ông Ngô Hoài Phương – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 136.460 cp trong tổng số 310.100 cp (tỷ lệ 1,99%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 18/2/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTE, cùng thời gian, bà Nguyễn Thanh Hà, vợ ông Ngô Hoàng Phương, đăng ký bán 780.000 cp trong tổng số 2.767.336 cp (tỷ lệ 17,74%) đang sở hữu.

CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (TOW): America LLC đã mua 149.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 676.000 cp (tỷ lệ 8,47%). Giao dịch thực hiện ngày 19/1/2022.

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 (QLT): Ông Nguyễn Mạnh Trường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 765.000 cp (tỷ lệ 51%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Trường không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2022.