19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thay đổi trong xu hướng kiến trúc góp phần đổi mới diện mạo đô thị

Các xu hướng kiến trúc tại Việt Nam

Hơn 30 năm trước, làn sóng “Đổi Mới” mang đến cho nước ta những thay đổi lớn, ảnh hưởng lên mọi mặt từ kinh tế, xã hội tới những nét rất đời thường. Và kiến trúc cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. 35 năm, hơn ¼ thế kỷ là một thời gian đủ dài để chúng ta có thể đưa ra những cái nhìn tổng quan về các xu hướng trong môn “nghệ thuật” nhà ở này.

Khác với thời kỳ mới sau 1975, khi những công trình còn mang nặng những bó buộc về tư tưởng tiết kiệm và suất đầu tư mang yếu tố căn bản và không đặt nặng yếu tố thẩm mỹ hay phong cách riêng của gia chủ, hiện tại chúng ta có thể thấy các hình thái kiến trúc đã trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên đa phần các thiết kế trong nước vẫn tuân theo các xu hướng chính: Hoài Cổ, Xanh – Bền Vững và Hiện đại.

Nổi bật nhất là xu hướng Hiện Đại. Xuất hiện ở nước ta từ trước những năm 1945, sau đó bị chia làm 2 trường phái Bắc – Nam trong giai đoạn 1954 – 1975 rồi thống nhất cho tới ngày nay. Hiện tại, xu hướng này được chia làm nhiều phong cách như: hiện đại bản địa, high-tech, tối giản (minimalism), hiện đại mới (neo-mordernism) hoặc phong cách tượng trưng thường xuất hiện tại các công trình mang tính biểu tượng.