19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Cứ 100 người đối mặt nghịch cảnh, có tới 97 người thất bại, chỉ hiếm hoi 3 người thành công: Không phải vì năng lực mạnh mà nằm ở lý do ít ai biết này

Hầu hết mọi người đều cho rằng đường dẫn lối tới thành công giống như một ngã ba đường. Một con đường sẽ đi thẳng tới thành công, và con đường kia sẽ dẫn thẳng đến thất bại.

Đây là nhầm lẫn của rất nhiều người vì thành công không bao giờ chỉ là một con đường thẳng.

Những người thực sự thành công đều biết rằng con đường mình đã đi qua không chỉ ngã ba, thậm chí nó là ngã năm, ngã sáu hoặc nhiều hơn thế. Họ phải trải qua thất bại liên tục, hết lần này đến lần khác mới có thể đi đến cuối cùng của thành công. 

Có nghĩa là, người thành công không chỉ lựa chọn đúng một ngã rẽ mà họ còn là người trải qua nhiều thất bại nhất. Sau khi học được cách đứng lên trở lại sau mỗi thất bại, họ lại tiếp tục thử thách dò dẫm tiến từng bước trên con đường phía trước.