15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Chuyên gia VinaCapital đề cập 3 yếu tố chính giúp Việt Nam thu hút FDI

Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng của VinaCapital, cho rằng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong năm 2022. Lý do vì các lãnh đạo doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đến Việt Nam dễ dàng hơn khi các hạn chế đi lại được nới lỏng.

Năm 2020, FDI của Việt Nam chỉ giảm khoảng 2% (xuống 20 tỷ USD) mặc dù FDI toàn cầu giảm khoảng 40%. Năm 2021, FDI chỉ giảm 1% mặc dù Việt Nam áp dụng một số biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt nhất ở châu Á trong thời gian bùng phát biến thể Delta.