14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

VCCI thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp chống COVID-19

Cụ thể, tại buổi làm việc với buổi làm việc với Ban Thường trực và lãnh đạo một số đơn vị về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của VCCI về hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống Covid-19, Bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã yêu cầu Tổ công tác cần xác định rõ đối tượng, nắm bắt nhu cầu thực tế cần hỗ trợ của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tổ công tác đặc biệt có sứ mệnh giảm tỷ lệ doanh nghiệp phá sản, giúp doanh nghiệp duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu đề ra các giải pháp, kiến nghị giúp doanh nghiệp ứng phó tốt với tình hình dịch bệnh, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp thích nghi với điều kiện bình thường mới.

Theo đó, một số nội dung chính ưu tiên thực hiện trong thời gian tới bao gồm tiến hành các cuộc khảo sát nhanh để có số liệu thống kê thực tế, có tính thuyết phục liên quan đến tỷ lệ doanh nghiệp dừng hoạt động, tỷ lệ được tiêm vaccine trong doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được với các gói hỗ trợ, những khó khăn cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp….

Tổ công tác cũng sẽ tập trung tìm ra những điểm nghẽn, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp gỡ khó; Định hướng, gợi ý một số phương thức, kết nối doanh nghiệp với nhau để các doanh nghiệp có thể giúp lẫn nhau. Cùng với đó, cần chuẩn bị một số kịch bản nền kinh tế/doanh nghiệp phục hồi, cũng như xác định cả những nguy cơ doanh nghiệp đối mặt sau dịch…;

Bí thư Đảng đoàn VCCI cũng lưu ý Tổ công tác về công tác tư tưởng, truyền thông trong cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời động viên tinh thần cho doanh nghiệp dưới hình thức cụ thể như khởi động Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống COVID-19; tổ chức cuộc thi về các câu chuyện điển hình tốt về phòng chống dịch trong doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, VCCI cần tạo một kênh kết nối nguồn lực, lắng nghe doanh nghiệp, phản ánh kiến nghị, tình hình của doanh nghiệp đến Chính phủ, đến chính quyền địa phương và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổ công tác. Trước mắt, Tổ công tác sẽ sử dụng công cụ Workplace của Facebook làm nền tảng giao tiếp với cộng đồng doanh nghiệp bao gồm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua công cụ trực tuyến.