19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

GTN sắp sửa hủy niêm yết trên HoSE để sáp nhập vào Vilico

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần GTNFOODS (mã chứng khoán: GTN).

Theo đó, toàn bộ 250 triệu cổ phiếu GTN tương ứng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng sẽ được hủy niêm yết kể từ ngày 8/3/2022. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu GTN trên HoSE là 7/3/2022.

Lý do hủy niêm yết là do GTN sẽ hoán đổi sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico, VLC) là với tỷ lệ 1,6 : 1. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu GTN sẽ được hoán đổi lấy 62,5 cổ phiếu VLC. Tức, GTNFoods sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân sau sáp nhập dẫn đến việc bị hủy niêm yết bắt buộc.

Tính đến hết phiên giao dịch hôm qua, giá cổ phiếu GTN đạt 18.700 đồng/cổ phiếu và VLC đạt 31.600 đồng/cổ phiếu.