14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Doanh nghiệp mong sớm tiếp cận những gói hỗ trợ để phục hồi sản xuất trong năm 2022

Mặc dù năm 2021, tăng trưởng kinh tế nước ta được mức 2,58%, nhưng triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn rất lớn, vì vậy doanh nghiệp còn dè dặt trong việc triển khai các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh. Việc hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động là yêu cầu cấp bách.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần may 10 cho biết: “Ảnh hưởng của đại dịch có thể kéo dài đến 2022, thậm chí là sang năm 2023. Chính vì vậy, việc giãn, hoãn đóng thuế sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh và dần phục hồi”.