23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Vietinbank Securities thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Theo đó, căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam sẽ được tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội – Địa chỉ: số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo hình thức trực tuyến.

Đại hội Dự kiến diễn ra các nội dung như sau:Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Thông qua tờ trình nhân sự và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Để biết thêm thông tin chi tiết, cổ đông, nhà đầu tư vui lòng truy cập website: https://advisor.cts.vn/vietinbank-securities-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-nam-2022/

Năm 2021 được đánh giá là 1 năm đột phá của VietinBank Securities trong hoạt động kinh doanh. BCTC quý III ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở tất cả các mảng hoạt động kinh doanh, cụ thể: Doanh thu từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn tăng 56,57%; doanh thu hoạt động môi giới, cho vay giao dịch ký quỹ và cung cấp dịch vụ liên quan tăng 117,84%; doanh thu hoạt động tư vấn và đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán tăng 73,09% so với cùng kỳ. Lũy kế 09 tháng đầu năm, VietinBank Securities đã đạt 244,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 135,58% chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.