23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến thu hồi gần 6000ha đất để làm 270 dự án

Theo Cổng thông tin điện tử Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh dự thảo các Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022; đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích đất đề nghị thu hồi trong năm 2022 là 5.598,64ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó có 213 dự án chuyển tiếp với 5.204,39ha và 57 dự án đăng ký mới với 394,25ha.

Tổng diện tích đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2022 là 76,79ha để thực hiện 31 dự án.

Trong đó, thành phố Vũng Tàu chuyển mục đích 0,0037ha để thực hiện 1 dự án; thành phố Bà Rịa chuyển mục đích 13,71ha để thực hiện 9 dự án; thị xã Phú Mỹ chuyển mục đích 30,84 để thực hiện 5 dự án; huyện Châu Đức chuyển mục đích 0,34ha để thực hiện 1 dự án; huyện Đất Đỏ chuyển mục đích 21,31ha để thực hiện 4 dự án; huyện Long Điền chuyển mục đích 1,83ha để thực hiện 3 dự án; huyện Côn Đảo chuyển mục đích 8,76ha để thực hiện 8 dự án.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cơ bản thống nhất thông qua nội dung 2 dự thảo Tờ trình nêu trên.

Song, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình để báo cáo thông qua Thường trực UBND tỉnh.

Ông Vinh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát danh mục các dự án, bổ sung thông tin, hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.