25 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nhìn lại nền kinh tế 94 nghìn tỷ USD toàn cầu năm 2021: Việt Nam chiếm bao nhiêu?

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hoa Kỳ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021. GDP Hoa Kỳ năm 2021 đạt mức 22,9 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 24,4% nền kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, chỉ riêng GDP của Hoa Kỳ đã lớn hơn GDP của 170 quốc gia cộng lại.