18 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

EPS năm 2020 đạt gần 7.500 đồng, Nhựa Picomat chuẩn bị bán đấu giá cổ phần

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Theo đó, Nhựa Picomat là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm ván nội thất, sản xuất sản phẩm từ plastic dự kiến sẽ đấu giá cổ phần vào ngày 22/2/2022 tới đây tại HNX. Công ty có địa chỉ tại Hà Nội.

Nhựa Picomat đưa tổng cộng 2.686.800 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều kiện tham gia dự đấu giá là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Lần bán đấu giá này người nước ngoài không được phép tham gia mua cổ phần.

Theo phương án phát hành, trước khi chào bán, Nhựa Picomat có vốn điều lệ là 173.132.000.000 đồng. Nếu việc đấu giá cổ phần thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ nâng lên 200 tỷ đồng.

Năm 2020, Nhựa Picomat đạt 129 tỷ đồng doanh thu thuần và 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 11,8 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, Nhựa Picomat là một trong những doanh nghiệp có lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cao với 7.436 đồng/cổ phiếu.

9 tháng đầu năm 2021, công ty đạt 75,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 5,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương bằng cùng kỳ năm 2020.

Phiên đấu giá diễn ra vào 8h30ph ngày 22/2/2022 tại Sở GDCK Hà Nội. Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền cọc từ 13/1 đến 15/2/2022 tại các đại lý đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá nộp chậm nhất 16h00ph ngày 18/2/2022 vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022.