14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

An Thịnh (ATB): Năm 2021 lỗ cao kỷ lục 77 tỷ đồng

Công ty Cổ phần An Thịnh (UpCOM: ATB) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 công ty không ghi nhận một đồng doanh thu nào, cùng kỳ năm trước ATB cũng trong tình trạng tương tự.

Doanh thu trong kỳ đến từ 600 triệu đồng của hoạt động tài chính, tuy nhiên chi phí tài chính là 1,2 tỷ đồng, chi phí QLDN là 724 triệu đồng. Kết quả An Thịnh lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng – cùng kỳ cũng lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, ATB thu về gần 92 triệu đồng doanh thu. Chi phí QLDN lên tới gần 75 tỷ đồng là nguyên nhân khiến ATB lỗ sau thuế hơn 77 tỷ đồng trong năm 2021 – Ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp kinh doanh thua lỗ và cũng là khoản lỗ cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Được biết khoản lỗ lớn này đã xảy ra ngay từ quý kinh doanh đầu tiên của năm 2021 do công ty phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới gần 89 tỷ đồng.

Mãi đầu tháng 11/2021 ATB mới họp ĐHĐCĐ 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với vỏn vẹn 10 triệu đồng doanh thu và đặt mục tiêu 0 đồng lợi nhuận.

Trước đó tại BCTC bán niên năm 2021, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra kết luận với hàng loạt các lý do như: Không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và chính xác của các khoản mục tiền mặt (24,4 tỷ đồng); công ty chưa trích lập dự phòng các khoản phải thu khách hàng khó đòi, trả trước cho người bán; 

Bên cạnh đó kiểm toán còn không thể xác định chính xác và đưa ra các điều chỉnh phù hợp cho các số dư công nợ; Các khoản vay quá hạn 44,43 tỷ đồng chưa thu thập được các bằng chứng liên quan đến khả năng thanh toán các khoản nợ;

Ngoài ra kết quả kinh doanh thua lỗ, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn. Hoạt động kinh doanh chưa có hợp đồng mới, chỉ hoạt động dịch vụ kiểm định và cho thuê tài sản còn khiến kiểm toán đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động của công ty.

Tuy nhiên BLĐ cho biết công ty vẫn đang tìm kiếm các hoạt động kinh doanh mới và tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính do đó cam kết công ty vẫn hoạt động liên tục.

Trong một giải trình trước đó về việc kinh doanh thua lỗ, lãnh đạo ATB cho biết do công ty không tiếp cận được các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mặt hàng SXKD các lĩnh vực như khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên một số kế hoạch kinh doanh chưa thể thực hiện được.

CTCP An Thịnh tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Yên Thái được thành lập theo quyết định số 507/QĐ-UB ngày 20/07/1994 của UBND Tỉnh Bắc Thái. Tháng 07/2000, đổi tên thành Công ty TNHH An Thịnh. Ngày 01/03/2004, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP An Thịnh. Ngày 25/08/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.800 đ/CP. Hiện giá cổ phiếu ATB chỉ còn 2.000 đ/CP.