25 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ Thủy điện Thượng Kon Tum, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) lãi 387 tỷ đồng cả năm, gấp đôi cùng kỳ

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã chứng khoán VSH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu riêng quý 4 đạt 634 tỷ đồng, hơn gấp 4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 352 tỷ đồng, gấp 4 lần lãi gộp đạt được quý 4/2020.

Trong quý doanh thu tài chính đạt chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi dương hơn 125 tỷ đồng, chủ yếu do quý 4/2020 công ty ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng khoản đầu tư. Chi phí tài chính đạt hơn 109 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 2 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020, chủ yếu do chi phí lãi vay. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 142 tỷ đồng (giảm 630 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 4.927 tỷ đồng (giảm 70 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Trừ các chi phí khác, quý 4 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh còn lãi trước thuế 216 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 193 tỷ đồng, tăng 19,2% so với số lãi gần 162 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý 4 tăng mạnh, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cho biết do trong kỳ tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ lớn, bên cạnh đó Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đi vào phát điện dẫn tới sản lượng điện tăng cao làm doanh thu và lợi nhuận tăng.