18 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bình Định duyệt quy hoạch khu dân cư quy mô 11ha

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Theo đó, diện tích quy hoạch của dự án là 110.575,1 m2. Về phạm vi ranh giới, phía Bắc giáp đường Quốc lộ 19 (mới); phía Nam giáp Khu dân cư thuộc phân khu 2, xã Phước Lộc; phía Đông giáp Trung tâm Dịch vụ kho vận Logistics Quí Phước; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng.

Quy hoạch kiến trúc tầng cao, đối với các khu ODT-LK05 và ODT-LK07, xây dựng 05 tầng; đối với các khu còn lại, tầng cao xây dựng 04 tầng; với quy mô dân số khoảng 1.392 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước; quy hoạch tạo quỹ đất tái định cư, phục vụ các dự án dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc và phát triển quỹ đất. Đồng thời làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh ban hành Quyết định này thay thế Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh và làm căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh giao Ban Giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy Phước và các cơ quan có liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của của Nhà nước.

Đồng thời giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy Phước và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.