25 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nam Định dự kiến triển khai 202 dự án nhà ở

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,87 m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 27,51 m2/người, khu vực nông thôn đạt 25,45m2/người. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh đạt 8 m2/người.

Tổng diện tích sàn các loại nhà ở tăng thêm 1.510.287 m2. Trong đó, nhà ở dân tự xây trong dự án khu đô thị, khu dân cư tăng thêm 74.375 m2, nhà dân tự xây trên đất hiện hữu tăng 1.435.930 m2.

Cũng theo kế hoạch này, UBND tỉnh Nam Định dự kiến nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở năm 2022 là 11.070 tỷ đồng. Trong đó vốn xây dựng nhà ở dân tự xây trong dự án khu đô thị, khu dân cư là 545 tỷ đồng; vốn xây nhà ở trên đất hiện hữu là 10.525 tỷ đồng.

Tỉnh dự kiến phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,… Vốn xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay các tổ chức tín dụng ưu đãi, vay Ngân hàng chính sách xã hội, ngân sách thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha tại TP. Nam Định nhưng không quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội; nguồn hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật (nếu có)…

Trong năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định dự kiến triển khai tổng cộng 202 dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở với tổng diện tích đất ở cần đầu tư khoảng 542,6 ha.

Cụ thể, TP. Nam Định triển khai 17 dự án trên tổng diện tích đất là 153,37 ha. Trong đó có gồm hai dự án nhà ở thương mại là khu đô thị mới Phú Ốc (thôn Phú Ốc, phường Lộc Hòa) với diện tích đất ở cần đầu tư là 17,3 ha và khu nhà ở thương mại thuộc khu tái định cư Phúc Tân (0,59 ha).

Ba dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án tại khu Bãi Viên phường Mỹ Xá (2,1 ha); dự án nhà ở xã hội tại số 181 và 207 Hoàng Văn Thụ phường Nguyễn Du (0,11 ha) và nhà ở xã hội khu đô thị Nam sông Đào (3,6 ha).

Các dự án còn lại triển khai trên địa bàn thành phố là các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư và đấu giá.

Huyện Nghĩa Hưng dự kiến triển khai 24 dự án trong năm 2022, trong đó tất cả đều là dự án khu dân cư và tái định cư. Tổng diện tích đất ở cần đầu tư là hơn 42,9 ha.

Huyện Trực Ninh có 7 dự án khu dân cư với 23,75 ha diện tích đất ở cần sử dụng. Huyện Hải Hậu có 16 dự án khu dân cư với 46,95 ha đất ở. Huyện Vụ Bản có 17 dự án khu dân cư với 27,03 ha đất ở. Huyện Xuân Trường 19 dự án khu dân cư với 58,22 ha đất ở.

Huyện Mỹ Lộc có 18 dự án. Trong đó duy nhất dự án Xây dựng thiết chế công đoàn tại Nam Định là nhà ở xã hội (2 ha), còn lại là các dự án khu dân cư, khu đô thị.

Huyện Nam Trực có 19 dự án, gồm một dự án khu đô thị TT Nam Giang 2 (2,7 ha). Còn lại 19,9 ha diện tích đất ở để phát triển các khu dân cư.

Huyện Giao Thủy có 23 dự án với 48,55 ha đất ở cần sử dụng, gồm hai dự án khu đô thị là khu đô thị thị trấn Ngô Đồng (4,2 ha) và khu đô thị thị trấn Quất Lâm (3,15 ha), còn lại là dự án khu dân cư.

Huyện Ý Yên gồm 38 dự án với tổng 56,28 ha đất ở cần sử dụng. Bao gồm: Một dự án khu nhà ở xã hội Yên Trị (1,68 ha); hai dự án khu đô thị là khu đô thị thị trấn Lâm mở rộng (4,95 ha) và khu đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến (3 ha); còn lại là diện tích các dự án khu dân cư và tái định cư.