15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Mô hình “chăn nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn” tại Nam Ban Lâm Hà Lâm Đồng đã góp phần tăng thu nhập cho Gia Đình Anh Long và tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ngành chăn nuôi vịt được xác định là một trong những ngành không thể thiếu trong chương trình tái cơ cấu chăn nuôi. Để mở rộng quy mô và phát triển theo hướng hàng hóa và bền vững, năm 2020, Anh Long xây dựng, triển khai Mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn.

Theo Anh Long trong năm 2020, mô hình nuôi vịt trên sàn được nhiều hộ tham gia, quy mô hàng ngàn con vịt. Đàn vịt được nuôi theo đúng quy trình và phòng bệnh đầy đủ bằng vaccine, chăm sóc nuôi dưỡng theo đúng giai đoạn phát triển; định kỳ được vệ sinh tiêu độc chuồng trại…
Sau một thời gian triển khai, mô hình đã cho kết quả tốt, đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra, đã chuyển giao cho các hộ tham gia về kỹ thuật chăn nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn.


Theo Anh Long. Ưu điểm của mô hình nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn là phương thức nuôi sàn thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại giúp đàn vịt sạch sẽ, thoáng mát, vịt không bị thối lông bụng do được cách ly với phân và chất thải; nuôi được với mật độ cao hơn trên nền đất, đảm bảo được đầu con, dễ kiểm soát được dịch bệnh, vịt lớn nhanh, đồng đều, tỉ lệ nuôi sống đến lúc xuất bán đạt cao, dễ bán. Sau 49-56 ngày nuôi, trọng lượng xuất chuồng đạt 3,3-3,6 kg/con.
Bên cạnh đó, mô hình còn giúp bà con tốn ít công chăm sóc, dễ quản lý dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có thể nuôi được với quy mô lớn, không cần theo mùa vụ.
Anh Trần Sỹ Long ngụ Thị Trấn Nam Ban Huyện Lâm Hà cho biết, trong chăn nuôi, chất thải và nước vệ sinh luôn là mối lo về dịch bệnh của bầy vịt. Với mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới, chất thải của vịt sẽ rơi xuống và được làm vệ sinh hằng ngày, tổng vệ sinh khử trùng hằng tuần sẽ hạn chế được dịch bệnh lây lan trong đàn vịt. Ở vị trí cho vịt ăn có trải tấm bạt vuông mỗi bề 1,5 m để hứng những hạt thức ăn dính theo mỏ vịt văng ra. Tham gia mô hình, Anh Long và các hộ chăn nuôi còn được tham gia các lớp tập huấn, được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, quy trình phòng bệnh cho đàn vịt.

Ngành chăn nuôi vịt được xác định là một trong những ngành không thể thiếu trong chương trình tái cơ cấu chăn nuôi. Để mở rộng quy mô và phát triển theo hướng hàng hóa và bền vững, năm 2020, Anh Long xây dựng, triển khai Mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn.
Theo Anh Long trong năm 2020, mô hình nuôi vịt trên sàn được nhiều hộ tham gia, quy mô hàng ngàn con vịt. Đàn vịt được nuôi theo đúng quy trình và phòng bệnh đầy đủ bằng vaccine, chăm sóc nuôi dưỡng theo đúng giai đoạn phát triển; định kỳ được vệ sinh tiêu độc chuồng trại…
Sau một thời gian triển khai, mô hình đã cho kết quả tốt, đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra, đã chuyển giao cho các hộ tham gia về kỹ thuật chăn nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn.
Theo Anh Long. Ưu điểm của mô hình nuôi vịt thương phẩm cao sản trên cạn là phương thức nuôi sàn thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại giúp đàn vịt sạch sẽ, thoáng mát, vịt không bị thối lông bụng do được cách ly với phân và chất thải; nuôi được với mật độ cao hơn trên nền đất, đảm bảo được đầu con, dễ kiểm soát được dịch bệnh, vịt lớn nhanh, đồng đều, tỉ lệ nuôi sống đến lúc xuất bán đạt cao, dễ bán. Sau 49-56 ngày nuôi, trọng lượng xuất chuồng đạt 3,3-3,6 kg/con.
Bên cạnh đó, mô hình còn giúp bà con tốn ít công chăm sóc, dễ quản lý dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có thể nuôi được với quy mô lớn, không cần theo mùa vụ.
Anh Trần Sỹ Long ngụ Thị Trấn Nam Ban Huyện Lâm Hà cho biết, trong chăn nuôi, chất thải và nước vệ sinh luôn là mối lo về dịch bệnh của bầy vịt. Với mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới, chất thải của vịt sẽ rơi xuống và được làm vệ sinh hằng ngày, tổng vệ sinh khử trùng hằng tuần sẽ hạn chế được dịch bệnh lây lan trong đàn vịt. Ở vị trí cho vịt ăn có trải tấm bạt vuông mỗi bề 1,5 m để hứng những hạt thức ăn dính theo mỏ vịt văng ra. Tham gia mô hình, Anh Long và các hộ chăn nuôi còn được tham gia các lớp tập huấn, được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, quy trình phòng bệnh cho đàn vịt.theo phương thức truyền thống là nuôi vịt thả đồng hay nuôi trên ao hồ sông suối (tốn công chăm sóc, khó quản lý dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, mua con giống không rõ nguồn gốc, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, phòng bệnh bằng vaccine chưa đầy đủ và đúng lịch). Đây là mô hình dễ áp dụng, kinh phí đầu tư không lớn, thực hiện trong thời gian ngắn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Mô hình đã đưa giống cao sản có năng suất chất lượng cao để nuôi thịt và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị thương phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển chăn nuôi bền vững, nhất là góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi.

Để nhân rộng mô hình cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao năng lực cho người dân trong sản xuất nông nghiệp an toàn. Từ đó, tiến tới xóa bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng an toàn sinh học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để quản lý tốt hơn về chất lượng sản phẩm và dịch bệnh trên đàn vật nuôi.