1 Tháng Ba, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tài chính Hoàng Huy (TCH): Tiếp tục phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho 3 nhà đầu tư

CTCP Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó Tài chính Hoàng Huy phát hành gần 200 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 12.800 đồng/cổ phiếu. Hết thời gian đăng ký, các nhà đầu tư đăng ký mua và đã nộp tiền gần 194 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại không phân phối hết là 6.000.669 cổ phiếu.

Tài chính Hoàng Huy cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, trong đó số cổ phiếu còn dư lại sau đợt chào bán sẽ chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá 12.800 đồng/cổ phiếu – bằng mức giá chào bán.

Kết quả, có 3 nhà đầu tư đăng ký mua hết số cổ phần không phân phối hết ở trên, trong đó bà Hoàng Thị Huyên đăng ký mua 2,2 triệu cổ phiếu; bà Trần Thị Như Quỳnh đăng ký mua 1,65 triệu cổ phiếu và còn lại hơn 2,15 triệu cổ phiếu do bà Đặng Thị Mỹ Huệ đăng ký mua.

Trên thị trường cổ phiếu TCH hiện giao dịch quanh mức 17.050 đồng/cổ phiếu.