26 Tháng Hai, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Đẩy tiến độ hoàn thành kế hoạch chi tiết Đề án quy hoạch chung Tp.HCM

UBND Tp.HCM giao Giám đốc Sở QH-KT TP khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Việc thực hiện này trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM thông qua. Theo đó, chậm nhất cuối quý 3/2022 phải hoàn thành công tác lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch. 

Về công tác lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Chủ tịch UBND Tp.HCM giao Tp.Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ lập đồ án quy hoạch chung Tp.Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 song song với công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM.

Hạn chót ngày 15/7/2021 phải báo cáo UBND Tp.HCM thông qua sơ bộ đồ án quy hoạch, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM thông qua đồ án quy hoạch trước ngày 15/8/2021, để kịp trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch trước ngày 15/10/2021.