26 Tháng Hai, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thaco tiếp tục huy động thêm 2.400 tỷ đồng trái phiếu

Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, Thaco đã phát hành thành công 24 triệu trái phiếu tương đương 2.400 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Thaco có thể mua lại trái phiếu vào ngày đáo hạn; khi có sự kiện vi phạm; theo khả năng và nhu cầu của công ty; hoặc theo yêu cầu của trái chủ khi không bổ sung tài sản đảm bảo. Ngày phát hành là 20/9/2021 và ngày đáo hạn là 20/9/2026.

Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiền là 8%/năm và cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng một trong hai mức tùy mức nào cao hơn là: lãi suất tham chiếu  của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,3%/năm hoặc 8%/năm. Kỳ thanh toán lãi suất là 3 tháng/lần.

Trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Thaco cụ thể là thanh toán các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho ngành nghề sản xuất và kinh doanh xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất và kinh doanh phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác của Thaco.

Trước đó, vào cuối năm 2020, Thaco cũng đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu.