1 Tháng Ba, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bắc Giang tách lô đất nhà ở xã hội ra khỏi dự án khu đô thị hơn 22ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định số 2639 về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, dự án Khu đô thị mới Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần thực hiện đầu tư tại Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 22/11/2019, có diện tích khoảng 22,16ha.

Dự án có vị trí tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Về nội dung điều chỉnh, quy mô đề xuất hiện tại sẽ giảm xuống còn 18.88ha. Đây là một phần trong hơn 22ha diện tích của đồ án chỉnh Quy hoạch cục bộ xây dựng Khu đô thị mới Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng đã được phê duyệt tại Quyết định số 478 ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Diện tích còn lại khoảng 3,13ha là đất nhà ở xã hội cao tầng (XHCT2) để triển khai thực hiện sau. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn, về lý do điều chỉnh dự án, trước đó, tại thông báo kết luận số 766 ngày 20/12/2021, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo giao UBND tỉnh tách lô đất nhà ở xã hội chưa đầu tư công trình ra khỏi dự án Khu đô thị mới Phượng Hoàng để triển khai thực hiện sau. 

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Việt Yên, tới tổng quy mô 75,02 ha.

Cụ thể là dự án Khu đô thị số 2, xã Tự Lạn diện tích 24,96 ha; Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 1) quy mô 13,14 ha; Khu đô thị trung tâm thị trấn Bích Động (số 2) và khu công viên trung tâm 36,92 ha tại thị trấn Bích Động và xã Trung Sơn. Các dự án có hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Ngày 10/12, tỉnh cũng ra thông báo tìm chủ cho 19 dự án khu đô thị, khu dân cư quy mô 229 ha tại các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Lục Ngạn.