1 Tháng Ba, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Standard Chartered: Lý giải nguyên nhân cổ phiếu và vàng tiếp tục là 2 kênh đầu tư được ưu tiên năm 2022

Hai kênh đầu tư được ưu tiên: Cổ phiếu và vàng

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế năm 2022 sẽ vẫn được hỗ trợ tốt, cao hơn xu hướng tăng trưởng dài hạn, trong đó nửa đầu năm có thể tăng cao hơn nửa cuối năm.

Liên quan đến đầu tư, trong bối cảnh hiện nay, báo cáo nhấn mạnh, cổ phiếu và vàng được ưu tiên hơn. Dự báo tăng hơn trái phiếu tín dụng cao và tiền mặt quý 1/2022 đánh dấu hai năm kể từ khi xảy cuộc suy thoái do đại dịch gây ra và thị trường có thể tăng cao hơn mức hồi phục ban đầu.

“Cổ phiếu sẽ tăng mạnh hơn trái phiếu và tiền mặt vào năm 2022, với tốc độ thấp hơn, nhưng biến động hơn so với giai đoạn 2020-2021. Đây không phải là điều bất thường, mà là đặc điểm của một môi trường ‘bình thường’ hơn so với cổ phiếu nằm ngoài những năm suy thoái-phục hồi”, báo cáo viết.