15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều cá nhân và cả doanh nghiệp bị UBCKNN phạt

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó:

Không báo cáo dự kiến giao dịch cổ phiếu G36, người nhà lãnh đạo Tổng công ty 36 bị phạt

Ngày 15/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đăng Hiếu,người có liên quan tới ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 36 (mã chứng khoán G36) số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Hiếu đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 28/10/2020, ông Nguyễn Đăng Hiếu đã bán 31.000 cổ phiếu G36 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu TNH, người nhà lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bị phạt

Ngày 20/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định phạt đối với ông Đào Mạnh Duy, người có liên quan tới ông Nguyễn Xuân Đôn, Thành viên HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán TNH) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Đào Mạnh Duy đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 07/01/2021 đến ngày 18/01/2021, ông Đào Mạnh Duy đã bán 226.500 cổ phiếu TNH nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Không báo cáo dự kiến giao dịch, người nhà lãnh đạo Dược Việt Nam bị phạt

Liên quan đến việc không báo cáo dự kiến giao dịch, ngày 22/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt ông Nguyễn Văn Hảo, người có liên quan tới bà Hàn Thị Khánh Vinh, Phó Tổng giám đốc CTCP Dược Việt Nam (mã chứng khoán DVN) số tiền 15 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Nguyễn Văn Hảo đã bán 20.000 cổ phiếu DVN vào ngày 17/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn, loạt nhà đầu tư bị phạt

Đáng chú ý, UBCKNN đã xử phạt cùng lúc nhiều cá nhân về việc báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Số tiền phạt đối với mỗi người là 31,25 triệu đồng.

Nguyên nhân cụ thể, ngày 19/5/2020 các nhà đầu tư này đã mua cổ phiếu KHA của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội (mã chứng khoán KHA) và trở thành cổ đông lớn nhưng đến ngày 15/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu các ông/bà nêu trên.

Danh sách các nhà đầu tư mua bao gồm bà Đào Ngọc Bảo Phương mua 2.500.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 17,7%), bà Bùi Thị Thanh Thuần mua 2.340.745 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 16,58%), ông Hoàng Sơn Điền mua 1.800.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 12,75%), bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông mua 1.500.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 10,62%), bà Lê Thị Hoài Thanh mua 1.559.396 (tỷ lệ sở hữu 11,04%).

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty An Trường An bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 19/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP An Trường An (mã chứng khoán ATG) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty An Trường An đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty An Trường An đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu như Báo cáo quản trị công ty năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020, Thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu như BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.