13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

CB triển khai chương trình khuyến mại “Thu rộn ràng – Ngàn quà tặng”

Theo đó, Quý Khách hàng cá nhân hoặc Khách hàng doanh nghiệp ngay khi mở mới hoặc tái tục sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (VNĐ) hoặc Tiền gửi có kỳ hạn (VNĐ) có số dư tiền gửi tối thiểu từ 200 triệu đồng với kỳ hạn từ 06 tháng hoặc từ 300 triệu đồng với kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng, sẽ nhận ngay quà tặng với thể lệ sau: