17 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

DGC, TTF, TVB, TDH, BCG, NTL, KOS, CKG, MCP, L18, ILA, ICT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 15.144.090 cp (tỷ lệ 8,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF): Ông Võ Quốc Lợi, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Lợi sở hữu 307.802 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/11 đến 30/11/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 62.177.129 cp (tỷ lệ 58,26%). Giao dịch thực hiện ngày 28/10/2021.

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH): CTCP Louis Land đã bán toàn bộ 11.347.100 cp (tỷ lệ 10,07%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/10/2021.

CTCP Bamboo Capital (BCG): Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương, Thành viên HĐQT độc lập, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1.224.000 cp (tỷ lệ 0,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 599.412 cp (tỷ lệ 0,98%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/11 đến 2/12/2021.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Quốc Thao, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 5.474.723 cp, giảm lượng sở hữu từ 13.474.723 cp (tỷ lệ 8,16%) xuống 8 triệu cp (tỷ lệ 4,85%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 2,1 triệu cp (tỷ lệ 2,55%) đang sở ữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2021.

CTCP In và bao bì Mỹ Châu (MCP): Bà Phan Đỗ Hạnh, Thành viên HĐQT, đã mua 2.108.000 cp (tỷ lệ 14%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 27/102/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MCP, cùng ngày, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, thành viên HĐQT, đã mua 1.684.000 cp (tỷ lệ 11,19%). Trước giao dịch ông Nhân không sở hữu cổ phiếu nào. Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh, Tổng Giám đốc, đã mua 640.270 cp (tỷ lệ 4,25%). Trước giao dịch bà Quỳnh không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): Bà Đỗ Thị Hoan, vợ ông Đặng Văn Giang – Ủy viên HĐQT – đã bán 128.600 trong tổng tổng số 303.750 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 175.150 cp (tỷ lệ 0,46%). Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 22/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu L18, ông Trịnh Việt Dũng, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 800.000 cp (tỷ lệ 2,1%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/11 đến 30/11/2021.

CTCP ILA (ILA): Ông Thân Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 2.385.600 cp (tỷ lệ 14,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/11 đến 30/11/2021.

CTCP Tin học viễn thông bưu điện (ICT): Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Kế toán trưởng, đăng ký bán toàn bộ 157.790 cp (tỷ lệ 0,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2021.