13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Một phó tổng giám đốc VietBank nghỉ việc

HHĐQT VietBank quyết định ông Nguyễn Trung Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 9/11. Ngân hàng còn 6 phó tổng giám đốc.

Tháng 3, sau khi HĐQT miễn nhiệm nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Nhung, ông Lê Huy Dũng, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc VietBank.