13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Chứng khoán thăng hoa, BVSC nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 thêm 54%

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS) vừa có nghị quyết thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Trước đó, kế hoạch đầu năm, BVS đặt mục tiêu doanh thu 661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến 30/9, BVS đã ghi nhận doanh thu xấp xỉ 784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó, công ty đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 118% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, BVSC đã hoàn thành tới 139% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 (133 tỷ đồng).

Theo đó, dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế thị trường chứng khoán 10 tháng đầu năm 2021, ban lãnh đạo Công ty quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Cụ thể, công ty chứng khoán này quyết điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng từ 661 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%. Về lợi nhuận trước thuế cũng điều chỉnh tăng lên 241 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 54%.