15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Becamex TDC: Kết quả kinh doanh quý 3 lao dốc, giá cổ phiếu vẫn lập đỉnh

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 223 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 21%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 54 tỷ đồng, giảm 62% so với quý 3/2020.

Trong quý doanh thu tài chính chỉ tính hàng chục triệu đồng. Còn chi phí tài chính giảm được 9,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 24 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm được 6 tỷ đồng, xuống còn 11,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2 tỷ đồng lên mức 13,7 tỷ đồng. Ngoài ra còn khoản lợi nhuận khác ghi âm gần 3 tỷ đồng (cùng kỳ ghi âm hơn 9 tỷ đồng).

Những yếu tố trên tác động khiến lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ còn lại chưa đến 1 tỷ đồng, giảm rất sâu so với số lãi 55,77 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.