14 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nhiều doanh nghiệp phía Nam giảm 30 – 50% thưởng Tết

Nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam thông báo, mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động sẽ giảm từ 30 – 50% so với thưởng Tết Nguyên đán năm 2020, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh trong tháng còn lại của năm nay.

Khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ trong suốt 6 tháng qua là tình chung của tất cả các doanh nghiệp.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và cả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn ý thức được trách nhiệm quan tâm người lao động lúc khó khăn nhất.

Để duy trì trách nhiệm xã hội đối với người lao động, nhiều doanh nghiệp vẫn chăm lo và đảm bảo thưởng Tết cho đoàn viên lao động, mặc dù doanh thu không như năm trước. Đây là cách giảm bớt lo toan cho người lao động trong bối cảnh khó khăn chung.

Với các doanh nghiệp khó khăn, không thể thưởng Tết, hoặc với những doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, người lao động mất việc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tính toán có kế hoạch hỗ trợ người lao động cụ thể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến trích kinh phí khoản 2.400 tỷ đồng hỗ trợ cho 8 triệu đoàn viên lao động trong doanh nghiệp với mức 300.000 đồng/người.

Riêng các công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để tăng phúc lợi cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022.