14 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Than Cao Sơn – TKV (CST): Năm đầu tiên sau sáp nhập lãi sau thuế 107 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch

CTCP Than Cao Sơn – TKV (mã chứng khoán CST) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.946 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 21,3% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 149 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 2 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính giảm gần nửa so với cùng kỳ, còn hơn 18 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 60 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng lại giảm được gần 7 tỷ đồng, xuống dưới 2 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Than Cao Sơn lãi sau thuế 56 tỷ đồng, tăng 13,8% so với số lãi hơn 49 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020. EPS đạt 1.310 đồng.