19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Biến động nhân sự các doanh nghiệp top đầu sàn chứng khoán: Masan & Thế giới Di động cắt giảm hàng nghìn người, VPBank & FPT tuyển nhiều nhất

Thống kê của chúng tôi về biến động nhân sự của các doanh nghiệp quy mô lớn nhất trên sàn chứng khoán (báo cáo tài chính hợp nhất soát xét) cho thấy những cái tên ở hai thái cực. 

VPBank (+3.979), FPT (+2.350) và Viettel Post (+2.020) là ba doanh nghiệp tăng trưởng nhiều nhất về số nhân sự trong nửa đầu năm. Tại thời điểm 30/6/2021, VPBank có tổng cộng 24.970 nhân viên, FPT 33.001 nhân viên, Viettel Post 17.705 nhân viên. 

FPT Retail và Vietcombank cũng có sự tăng số nhân sự tương đối, lần lượt (+1.158) và (+1.017) người. 

Cùng với sự gia tăng số lượng, chi phí cho nhân sự của FPT tăng lên đáng kể, 6.924 tỷ đồng so với 5.524 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái. Tại FPT Retail, chi phí nhân sự tăng từ 437 tỷ đồng lên 538 tỷ đồng, một phần do việc mở rộng mạnh mẽ chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Trong khi đó tại Viettel Post, chi phí nhân sự không biến động nhiều. Điều tương tự tại Vietcombank, ghi nhận 4.368 tỷ đồng nửa đầu năm. 

Tại VPBank, dù lượng nhân sự tăng thêm nhiều nhất nhưng chi phí cho nhân sự giảm từ 3.606 tỷ đồng xuống còn 3.269 tỷ đồng. Điều này có thể được lý giải một phần do số cán bộ bình quân trong kỳ giảm xấp xỉ 2.000 người so với nửa đầu năm 2020, khiến cho chi cho nhân viên giảm.