18 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Gang thép Thái Nguyên (TIS) lãi 110 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 7 lần cùng kỳ

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 3.553 tỷ đồng, tăng 29,4% so với quý 2/2020. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 22,8% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 322 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 4,2% lên 9,1%.

Trong quý chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 25 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2/2021 Tisco còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.523 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.940 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến từ 48 tỷ đồng lên 209 tỷ đồng, tương ứng tăng 161 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do công ty trích lập các khoản dự phòng hơn 147 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 65,6 tỷ đồng, gấp 6 lần lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 còn 1.525 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.