2 Tháng Ba, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Chính thức ra mắt phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh đáp ứng Thông tư 88

Nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – một trong những hình thức kinh doanh đơn giản và phổ biến tại Việt Nam trong việc nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế, MISA chính thức phát hành phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng quy định về chứng từ, sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và nộp thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC

Cụ thể, theo Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định rõ việc bố trí người làm kế toán của hộ, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ quyết định. Ngoài ra, mẫu chứng từ kế toán mới, mẫu sổ kế toán mới dung cho hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC. Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Phần mềm AMIS Kế toán do MISA phát triển là phần mềm online, không cần cài đặt và dễ dàng sử dụng. AMIS Kế toán tích hợp các giải pháp phần mềm như hóa đơn điện tử MISA meInvoice, dịch vụ thuế điện tử mTax và dịch vụ chữ ký số MISA eSign hay các hệ sinh thái nền tảng khác để đáp ứng giải quyết hoàn toàn vướng mắc và thực hiện tốt nhất các Thông tư, Nghị định của Chính phủ về luật quản lý thuế và hóa đơn.