2 Tháng Ba, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nhựa Tái Chế Duy Tân đẩy mạnh hoạt động trong năm 2022

Bước khởi đầu vững chắc

Như chúng ta đã biết, rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng đang là một vấn đề cấp bách cần giải quyết không chỉ với mỗi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Làm thế nào để giảm số lượng rác thải ra mỗi ngày, làm thế nào để phân loại-xử lý rác hợp lý, từ đó giảm thiểu tác hại của nó đến môi trường? Giải quyết điều lớn lao và rất vĩ mô này trước tiên rất cần ý thức, trách nhiệm của từng người dân, từng doanh nghiệp trong xã hội.

Để đồng hành cùng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Công ty Nhựa Tái Chế Duy Tân đã đầu tư và xây dựng nhà máy nhựa tái chế nhằm cung cấp sản phẩm nhựa tái chế cho thị trường trong nước, góp phần phát triển ngành nhựa đất nước, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải cũng như tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương.