15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Lãi đột biến hơn 1.400 tỷ đồng nhờ nhận cổ tức, SeaProdex xin ý kiến cổ đông để chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 95%

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SeaProdex – mã chứng khoán SEA) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó SeaProdex thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 95%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 9.500 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 4/2021.

SeaProdex vừa trải qua quý 4 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với nhiều điểm nhấn. Doanh thu cả quý đạt 19 tỷ đồng, giảm đến 60% so với cùng kỳ. Tuy vậy trong quý công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính 1.240 tỷ đồng – trong đó có 1.226 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia – là khoản cổ tức nhận về từ CTCP Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc Proconco. BCTC ghi nhận CTCP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco là công ty liên doanh liên kết, do SeaProdex sở hữu 22,08% vốn cổ phần và nhận lợi ích 22,08%. Khoản thu này giúp công ty lãi sau thuế 1.218 tỷ đồng trong quý 4.

Việc nhận cổ tức Thức ăn gia súc Proconco cũng là điểm nhấn lớn nhất của công ty trong năm 2021. Tính chung cả năm doanh thu đạt gần 150 tỷ đồng, giảm 9,4% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế gấp 23 lần cùng kỳ, lên 1.414 tỷ đồng.

Nếu được Đại hội cổ đông thông qua, với 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SeaProdex sẽ chi gần 1.200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.