23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Cổ phiếu ngân hàng ‘neo’ theo kỳ vọng

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2020 sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nhóm ngân hàng được thêm vào danh sách lĩnh vực cho phép đầu tư bổ sung vốn Nhà nước, áp dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ.

Điều chỉnh trên là cơ sở pháp lý để VietinBank, Vietcombank và BIDV được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao hệ số an toàn vốn.

Trong bối cảnh các ngân hàng phải áp dụng Thông tư 41/2016 về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn Basel II, việc tăng vốn trở thành vấn đề trọng tâm của các ngân hàng, nếu muốn tiếp tục tăng trưởng tín dụng. Nâng cao hệ số an toàn vốn, đồng nghĩa các nhà băng có thêm dư địa để mở rộng cho vay và có thêm lợi nhuận.

Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ từng nhiều lần nhấn mạnh tính cấp thiết của tăng vốn. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc vào lộ trình này. VietinBank đang đề xuất dùng lợi nhuận 2017-2018 để chia cổ tức bằng cổ phiếu và sử dụng lợi nhuận tích lũy để chia cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ. Hai ngân hàng quốc doanh khác là Vietcombank và BIDV đều có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2020.

Với Nghị định 121/2020, các ngân hàng này sẽ “rộng cửa” thực hiện kế hoạch tăng vốn, qua đó có thêm dư địa tăng trưởng những năm tới khi cải thiện được hệ số an toàn vốn.