19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Đà Nẵng mời gọi các đề xuất quy hoạch 3 phân khu hơn 4.100 ha

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng mời tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đề xuất phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận. Các phân khu gồm: Phân khu sân bay, Phân khu Cảng biển Liên Chiểu và Phân khu ven Vịnh Đà Nẵng, tổng diện tích 4.142 ha.

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch phân khu sân bay là 1.327 ha, dân số dự kiến khoảng 104.000 người. Đây được xem là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố, gắn với phát triển “Đô thị sân bay”.

Phân khu Cảng biển Liên Chiểu được lập quy hoạch với diện tích khoảng 1.285 ha, tổng dân số toàn phân khu đến năm 2030 khoảng 19.000 người.

Phân khu ven Vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.530 ha, dân số dự kiến khoảng 192.000 người. Đây là Khu đô thị ven vịnh Đà Nẵng, có phong cách sống hỗn hợp dành cho các cư dân thu nhập tầm trung, kết hợp với các hoạt động thương mại và giải trí đa dạng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng yêu cầu phương án sơ bộ lập quy hoạch phân khu phải được lập trên nền bảng đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000, cập nhật các đồ án quy hoạch xung quanh và quy hoạch chung của thành phố được duyệt.

Đơn vị tham gia đề xuất phương án có thể tổ chức khảo sát, đo đạc chi tiết địa hình ở tỷ lệ lớn hơn để có thể đề xuất phương án phù hợp và điều kiện địa hình, cảnh quan hiện trạng. Mỗi đơn vị tham gia có thể đề xuất một hoặc nhiều phương án.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm, đóng góp tâm huyết bằng hình thức tự nguyện bỏ kinh phí nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung của thành phố.

Trường hợp có một đơn vị tham gia đề xuất ý tưởng, phương án nếu được UBND thành phố xem xét, chấp thuận thì đơn vị đó phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Trường hợp có từ 2 đơn vị trở lên tham gia đề xuất ý tưởng, phương án thì UBND thành phố sẽ tổ chức tuyển chọn phương án tối ưu để giao đơn vị có phương án được chọn tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt .

Đồ án quy hoạch phân khu được duyệt thuộc sở hữu của thành phố, là cơ sở để tổ chức quản lý và thực hiện đầu tư phát triển tại khu vực. Trong mọi trường hợp, kinh phí quy hoạch không được hoàn trả cho các đơn vị tham gia đề xuất phương án quy hoạch.

Hạn cuối đăng ký là ngày 5/8. Hạn cuối để các đơn vị gửi hồ sơ đóng góp ý tưởng là ngày 15/11.