19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Đạt Phương (DPG) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 50%

Ngày 15/7 tới đây CTCP Đạt Phương (mã chứng khoán DPG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 50%.

Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Theo đó Đạt Phương sẽ chi gần 50 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 29/7/2021.

Năm 2020 Đạt Phương đạt 2.118 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 6% lên xấp xỉ 236 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng. EPS đạt 4.392 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Đạt Phương còn 494 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 47 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 49 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Như vậy thanh toán xong đợt cổ tức này, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ về cổ tức năm 2020.