23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nam Long (NLG): Hoàn tất phát hành 60 triệu cổ phiếu với 50% được mua bởi quỹ ngoại, thu ròng 1.996,5 tỷ đồng

Đầu tư Nam Long (NLG) vừa công bố kết quả đợt chào bán 60 triệu cổ phiếu. Ghi nhận, giá chào bán cao nhất vào mức 37.600 đồng/cp, giá thấp nhất đạt 30.800 đồng/cp, cổ phiếu phát hành sẽ bị chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện vào ngày 3/9/2021.

Sau khi trừ đi chi phí, tổng số tiền thu ròng NLG nhận về là 1.996,5 tỷ đồng. Trong đó, có 14 nhà đầu tư trong nước mua vào hơn 50% giá trị lô chào bán, đa số là ban lãnh đạo và công ty liên quan. Gần 50% giá trị còn lại được các quỹ ngoại mua vào.

Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 2.000 tỷ đồng sẽ được NLG chi góp vốn vào công ty con để đơn vị này nhận chuyện nhượng dự án PG Hải Phòng, đồng thời chi tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F theo chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31/12/2020.