14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tại sao một số người có năng lực kiếm tiền, nhưng khi họ càng ra sức kiếm thì lại càng thất bại?

Những người có năng lực kiếm tiền thường có đặc điểm gì?

1. Thông minh

Chúng ta nhận định một ai đó có khả năng kiếm tiền, thường là vì người đó thông minh, tức là có đầu óc linh hoạt. Quan điểm của họ về sự việc, khả năng đào sâu thị trường và khả năng nắm bắt một số lĩnh vực kinh doanh cao hơn người bình thường.

Những người thông minh cũng thường được hiểu là những người không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Những người như vậy, nếu như kinh doanh hoặc hợp tác với bất kỳ ai, thì cũng rất khó để người khác lợi dụng được họ. Không để mình chịu thiệt cũng là tiêu chuẩn mà họ dùng để đánh giá một thương vụ.

2. Quan hệ rộng

Xung quanh chúng ta đôi khi sẽ có một vài người bạn có rất nhiều bạn bè, tức là họ hòa đồng và có mối quan hệ tốt với rất nhiều người khác. Nếu bạn có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi, thì cũng đồng nghĩa rằng con đường bạn đi cũng sẽ rất rộng rãi, phương pháp kiếm tiền cũng nhiều hơn. Những người này thường được xem là người nắm bắt rất nhiều loại thông tin, vì lẽ đó mà họ có thể biết được các thông tin độc quyền, mà những thông tin như thế này chính là chìa khóa quan trọng để kiếm tiền.

Thực sự cũng có nhiều dự án có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng, và những người có năng lực kiếm được loại tiền này chính là những người có thể nắm bắt nhanh những thông tin độc quyền.