23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thực phẩm Cholimex (CMF): Quý 2 lãi 51 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ

CTCP Thực phẩm Cholimex (UpCOM: CMF) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 644 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý 2/2020.

Chi phí bán hàng vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí của Thực phẩm Cholimex với hơn 86 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí QLDN giảm nhẹ so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 59,4% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.223,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng 37,7% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, Thực phẩm Cholimex đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng cùng lãi trước thuế 230 tỷ đồng; tăng lần lượt 10% và 3% so với kết quả năm 2020.

Như vậy kết thúc quý 2 CMF đã hoàn thành được 49% mục tiêu về doanh thu và 52% mục tiêu về LNTT.