18 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

MSB ước lãi 1.666 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt xa kế hoạch cả năm

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng hợp nhất đã đạt hơn 166 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 98% kế hoạch 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.666 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm 2020 (1.439 tỷ đồng) và tăng khoảng 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.328 tỷ đồng, bằng 127% tổng lợi nhuận sau thuế của cả năm 2019.

MSB cũng đã hoàn tất việc xử lý toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC theo đúng cam kết đối với cổ đông trong Đại hội Cổ đông thường niên của ngân hàng hồi tháng 5/2020. Như vậy thời gian tới ngân hàng sẽ không phải trích lập dự phòng cho khoản trái phiếu VAMC, trong khi lại có thể gia tăng lợi thế vốn cũng như đảm bảo việc nâng cao chất lượng tài sản trong bối cảnh kinh tế biến động và dịch bệnh diễn biến khó lường.

Trong ngày 7/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của 1.175 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng của ngân hàng MSB.

MSB nhận định, việc thực hiện niêm yết sẽ giúp gia tăng giá trị vốn hóa thị trường của ngân hàng, nâng cao hình ảnh và nhận diện thương hiệu của MSB trong cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ngân hàng cũng đã được cổ đông phê duyệt việc bán cổ phiếu quỹ cho các nhà đầu tư hiện hữu và cho người lao động trong phiên họp Đại hội cổ đông bất thường cuối tháng 9 vừa qua. Các kế hoạch này là tiền đề quan trọng để MSB hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược trong giai đoạn 2020-2023.