17 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nam Tân Uyên (NTC): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm phân nửa xuống mức 48,5 tỷ đồng

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021, ghi nhận doanh thu thuần gần 38 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Trong đó, giảm mạnh có doanh thu mảng kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ bằng 27% so với cùng kỳ.

Tương tự, doanh thu tài chính cũng giảm 17% xuồng 42 tỷ đồng, nguyên nhân do lãi tiền gửi và cho vay giảm.

Dù tiết giảm đáng kể chi phí, lợi nhận sau thuế Công ty cũng chỉ đạt 48,5 tỷ đồng, giảm đến 50% so với cùng kỳ.

Giải trình cho kết quả kém khả quan trên, phía NTC cho biết doanh thu quý 3/2021 giảm mạnh do không có ghi nhận doanh thu một lần của hợp đồng thuê đất so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu NTC 165 tỷ đồng, giảm 15% và lãi sau thuế 212 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Dù vậy, với kế hoạch năm 2021, 9 tháng của NTC thực hiện được 93,5% mục tiêu kế hoạch đề ra.