23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Sợi Thế Kỷ (STK): Nửa đầu năm lãi sau thuế gần 141 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 510 tỷ đồng, tăng cao gấp đôi cùng kỳ, chí phí giá vốn tăng thấp hơn, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận gộp đạt 99 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 5 lần so với kết quả quý 2/2020. Biên lợi nhuận gộp toàn Công ty được ghi nhận ở mức 19,4%, trong khu quý 2 năm ngoái ghi nhận ở mức 8%.

Chi phí tài chính tăng 57% so với cùng kỳ 2020 lên mức 2,3 tỷ. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao, lần lượt tăng trưởng 70% và 51% lên mức 6,8 tỷ và 18,9 tỷ đồng.

Kết quả Sợi Thế Kỷ báo lãi sau thuế 70,7 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 24 lần so với con số 2,9 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.

Phía Sợi Thế Kỷ cho biết, trong quý 2/2021 nhờ sự hồi phục của các thị trường xuất khẩu dệt may chính như Mỹ, EU cũng như sự thích nghi của Công ty với bối cảnh thị trường, doanh số bán và giá bán được cải thiện hơn so với quý 2/2020. Mặt khác, các khách hàng dệt may hiện hữu cũng có thêm nhiều dự án tăng công suất góp phần nâng cao lượng đơn hàng của Công ty, đặc biệt là sợi Recycle.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 24% so với nửa đầu năm ngoái. Trong nửa đầu năm, Công ty đã nắm bắt cơ hội để thúc đẩy và phát triển thêm mạng lưới khách hàng hiện hữu, khách hàng mới để nhận thêm đơn hàng, linh hoạt thực hiện chính sách bán hàng với giá bán phù hợp nhằm duy trì biên độ price gap ổn định. Số lượng khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm là 38. Kết quả, doanh số tăng trưởng đã làm cho giá trị lợi nhuận gộp tăng 83% so với cùng kỳ 2020. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ mức 13,3% lên mức 19,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 141 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái. EPS 6 tháng đạt 1.992 đồng.