15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Ngân sách nhà nước chuẩn bị bội thu từ ngân hàng

Mới đây, ngân hàng Vietcombank đã thông báo về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. Theo đó, Vietcombank sẽ thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là 22/12/2020. Ngày thanh toán cổ tức chậm nhất ngày 8/1/2021. Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi gần  3.000 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông.

Trong cơ cấu cổ đông của Vietcombank, Nhà nước đang nắm giữ 74,8%, cổ đông chiến lược Mizuho nắm 15% vốn cổ phần. Theo đó, dự kiến ngân sách nhà nước sẽ có thêm hơn 2.200 tỷ đồng từ cổ tức của Vietcombank, Mizuho nhận được 445 tỷ đồng.

Một “ông lớn” ngân hàng khác là VietinBank cũng thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm xin giữ lại lợi nhuận. Ngân hàng cho biết sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tương đương với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/12/2020. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 21/1/2021.

Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ 64,46% vốn cổ phần của VietinBank, cổ đông chiến lược MUFG nắm 19,73%. Theo đó, ngân sách nhà nước dự kiến thu về được 1.160 tỷ đồng từ việc chia cổ tức, MUFG nhận được 355 tỷ đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm VietinBank mới quay lại trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong 3 năm qua, ngân hàng đều đề xuất giữ lại lợi nhuận để tăng vốn điều lệ.

Lần gần nhất VietinBank trả cổ tức bằng tiền mặt là vào tháng 10/2017, ngân hàng trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 7%. 

Sở dĩ VietinBank quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt bởi sau thời gian dài đằng đẵng thì cuối cùng ngân hàng này cũng đã được thông qua phương án tăng vốn điều lệ cụ thể. Tháng 9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP, mở ra cơ sở pháp lý để các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước như VietinBank, Vietcombank, BIDV được chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Sau khi Nghị định 91 được sửa đổi, VietinBank đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông và mới đây đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tới 28,8%, giúp vốn điều lệ tăng mạnh từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ theo quy định của năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019. Thời gian phát hành sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.